Tuesday, 6 May 2014

kita akan menemui Tuhan

Never give up untill you see Jannah
Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh
menuju Tuhanmu,
maka pasti kamu akan menemui-Nya.
Wahai manusia! Sesungguhnya engkau sentiasa berpenat-lelah
 (menjalankan keadaan hidupmu)
 dengan sedaya upayamu hinggalah (semasa engkau)
 kembali kepada Tuhanmu,
 kemudian engkau tetap menemui balasan
atas apa yang engkau telah usahakan itu (tercatit semuanya).(Inshiqaq: 6)

No comments:

Post a Comment